Byggandet av hus, järnvägar och vägar bidrar lika mycket till klimatförändringarna som alla Sveriges personbilar.

Byggande - större klimatbov än personbilarna?

Byggandet av hus, järnvägar och vägar bidrar lika mycket till klimatförändringarna som alla Sveriges personbilar. Det framgår av en granskning som Ingenjörs­vetenskapsakademin (IVA) och Sveriges Byggindustrier låtit göra. De kräver att kommunerna och regeringen tar hänsyn till detta, bland annat vid upphandlingar.

Att byggnader belastar klimatet är väl känt. Inte minst uppvärmningen av byggnader påverkar klimatet negativt. Men mindre känt är att själva byggprocessen också slår mot klimatet.

I samarbete med Byggindustrierna har därför IVA gjort en studie som förvånade även dem som gjorde den: själva byggprocessen är allt annat än klimatsmart. I en fall­studie konstaterar författarna att själva byggandet av ett flerfamiljshus i södra Stockholm 2008–2010 hade lika stor inverkan på klimatet, räknat som utsläpp av koldioxid, som husets totala drift kommer att ha under 50 år.

– Självklart går det inte att bygga utan någon klimatbelastning, men det är viktigt att man inte missar vilken stor påverkan det har. Det var något av en aha-upplevelse, säger Jan Nordling, huvudprojektledare på IVA.

Rapportförfattarna har i beräkningen även tagit med framställningen av byggmaterial som betong och armeringsjärn. De har också räknat med klimatpåverkan av produkter som tillverkats utomlands, men då fingerat vilken klimatpåverkan de skulle ha haft om de tillverkats i Sverige.

Är det relevant att då jämföra med personbilar i Sverige?

– Vi har inte räknat i detalj, utan gjort en grov uppskattning, men vi ville att folk skulle förstå vad det handlar om. Därav jämförelsen med personbilar, förklarar Nordling.

Husbyggen svarar för 40 procent av byggandets klimatpåverkan; 60 procent svarar anläggningar av olika slag för, bland annat järnvägar och vägar. Järnväg är ett klimatsmart sätt att resa, eftersom koldioxidutsläppen per person och kilometer är mycket låg. Men vid själva byggandet av en järnväg är klimatpåverkan långt större.

Rapporten har studerat Botniabanan och konstaterat att broar och tunnlar ger störst koldioxidutsläpp. Banan har 140 broar och 25 kilometer tunnlar, vilket ger en belastning på klimatet som måste ställas mot samhällsnyttan.

– Vi vill att man ska tänka även på byggprocessen och inte bara på den färdiga anläggningen. Man glömmer nog den för att ändamålet är så viktigt, säger Nordling.

Rapporten kommer med flera rekommendationer. Bland annat bör regeringen ge myndigheter i  uppdrag att ta fram upphandlings­modeller som tar med byggprocessernas klimatpåverkan i beräkningen. Kommunerna bör också göra detsamma vid planeringen och när de anvisar mark för byggande.

Byggkoncernen Skanska har på senare år börjat beräkna klimatpåverkan av byggen. De räknar då med hur mycket transporter ett bygge behöver, vilka material som ska användas och vad dessa betyder i  form av utsläpp.

– Då får vi ett värde på det. När vi ser de stora utsläppsposterna så kan vi försöka hitta alternativ som reducerar utsläppen, berättar Johan Gerklev, miljöchef på Skanska Sverige.

– Det är ett arbete som är påbörjat. Men det har inte varit ett krav från vare sig beställare eller myndigheter, tillägger han.

Johan Gerklev tror att skälet till att sådana krav inte funnits är detsamma som när konsumenter köper en vara. Man ser till prestanda och pris, men glömmer att varan har en tillverkningshistoria.

– Det kan vara barnarbete eller utsläpp, men vi ser till varan här och nu, säger han.

Ett byggmaterial som gärna hålls fram som mindre klimatstörande är trä. Det är också ett byggmaterial som fått en renässans på senare år.

– Det fina med att sätta siffror på utsläppen är att det driver på utvecklingen. Träbyggande har absolut sin plats, men betongen kan ju också utvecklas. Dagens betong kommer att bli bättre i morgon, säger Johan Gerklev.

Resultaten, som presenteras vid ett seminarium i Almedalen i tisdagen 8 juli 2014, förväntas leda till långtgående miljöförbättrande åtgärder från byggindustrin och nya krav hos beställare

Rapporten

Pressmeddelande

Källa: Sveriges Byggindustrier och Dagens Nyheter 

Relaterad information

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält