Bygg lyfter Stockholm

Bygg lyfter Stockholm

Stockholmskonjunkturen tappar fart, men räddas av en allt hetare byggbransch.

Konjunkturen är fortsatt stark i Stockholms län jämfört med övriga landet. Men både hushållen och näringslivet har lågt ställda förväntningar på hur ekonomin kommer att utvecklas framöver. Handelskammaren i Stockholm har inte sett så låga förväntningar från hushållen angående hur Sverige presterar sedan finanskrisen för cirka fem år sedan, enligt Andreas Hatzigeorgiou, chefsekonom på Stockholms Handelskammare.

– Det är risk för gråväder. De flesta branscher justerar ner sin tilltro. Bygg är däremot räddningen det här kvartalet för Stockholmsekonomin, säger han.

Var tionde stockholmare jobbar inom byggsektorn, visar Handelskammarens barometer över det andra kvartalet i år. Det är enligt Andreas Hatzigeorgiou ungefär lika många som för femton år sedan. Majoriteten av byggföretagen i Stockholm ökade antalet anställda under andra kvartalet 2015. Tydligt just nu är företagens uttalade brist på arbetskraft inom bygg.

– Utvecklingen skulle vara ännu starkare om det var lättare att hitta byggare. Bland annat matchningen hos Arbetsförmedlingen måste bli bättre. Arbetskraftsbrist är den största flaskhalsen, inte ekonomi och investeringsvilja, uppger de tillfrågade byggföretagen, säger Andreas Hatzigeorgiou.

En annan flaskhals för den allmänna konjunkturen i Stockholm anser Andreas Hatzigeorgiou är bristen på bostäder.

– Rörligheten måste öka. Bostadsbristen lägger en våt handduk på hela konjunkturen. Sänkta flyttskatter är en åtgärd för detta.

Källa: byggindustrin.se

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält