Byggplan

Boverket ska utreda snabbare planprocesser

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att i samverkan med länsstyrelser och Sveriges kommuner och Landsting utarbeta en vägledning och anordna komptensinsatser för att snabba på planprocesserna.

– Det måste gå snabbare, bli lättare och billigare att bygga fler bostäder. Regeringen fortsätter regelförenklingsarbetet steg för steg och vi hoppas nu att de kompetenshöjande insatser som Boverket får i uppdrag att genomföra är ett ytterligare steg för att snabba på byggprocessen, säger bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan (MP).

Överklagandesystemets utformning pekas ofta ut som ett skäl till att det kan ta lång tid innan ett byggprojekt får klartecken. Detta belystes bland annat av den PBL-överklagandeutredning som lämnade in sitt betänkande i mars 2014.

Utredningen konstaterade bland annat att det finns brister i de kommunala besluten när det gäller angivande av beslutsskäl och att kommunerna inte alltid överlämnar allt material till den instans som ska pröva ett överklagande. Detta medför att det kan uppkomma onödiga överklaganden och att prövningen av överklaganden kan ta längre tid än nödvändigt.

Boverket får 1 miljon kronor för att genomföra utrednings uppdraget under 2015 och 2016.

Källa: byggindustrin.se

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält