Hus kring Tingstorget

Benders kommer leverera stommar till Tingstorget

Titania har handlat upp Benders Byggsystem AB som leverantör av stomsystem för nybygget vid Tingstorget, Botkyrka. Byggstarten är planerad till 2016 och kontraktet med Benders är en viktig pusselbit på Titanias väg mot att nå projektets högt uppsatta mål och ambitiösa tidsramar.

Om Benders Byggsystem AB

Benders Byggsystem tillverkar och monterar prefabricerade stomlösningar i betong som passar alla typer av byggnader, såsom industribyggnader, logistikanläggningar, idrottshallar, handelscentra, flerbostadshus och kontor med mera.

Prefabricerade stomsystem innebär att byggnaden snabbt blir tät, torr och driftklar. Fukttåliga och oorganiska material innebär dessutom att du undviker fuktproblem. När betongelementen - exempelvis väggar, bjälklag och trappor - tillverkas inomhus istället för på en byggarbetsplats får du snabbt ett väder-skyddat och tätt hus.

Ytterligare två fördelar med en stomme av betong är låg energiförbrukning och god inomhusmiljö. En tung stomme är värmetrög och bidrar därmed till en jämn inomhustemperatur över hela året. Behagligt svalt på sommaren – behagligt varmt på vintern.

Benders Byggsystem AB har ca 750 anställda och omsätter ca 1,8 miljarder årligen. Tidigare i år köpte man Skanska Stomsystem AB och har därmed ökat sin kapacitet och förmåga att framställa förstklassiga stommar ytterligare.

Läs mer om Benders Byggsystem AB

Om projektet Tingstorget

Efter att ha vunnit en markanvisningstävling, utlyst av Botkyrka kommun har Titania, tecknat avtal med nyss nämnda kommun om köp av mark för nyproduktion av drygt 670 bostadsrättslägenheter. Projektet Tingstorget i Alby innefattar även utveckling av torget kring t-banestationen.

Projektet kommer att indelas i etapper. Detaljplanen, som utvecklas av Titania och Botkyrka kommun tillsammans för att uppnå kommunens höga målsättningar för det nya bostadsområdet, väntas kunna antas under våren 2016. Byggstart för de första bostäderna beräknas ske under 2016 och första inflyttning tidigast 2017.

Projektet är betydelsefullt inte bara för Titaniakoncernen, utan även för kommunen och de framtida boende, som får möjlighet att bo i ett område med stor potential. Inom promenadavstånd finns tillgång till både grönområden, badplatser och värdefulla kulturmiljöer, vilket skapar goda möjligheter att skapa ett attraktivt boende med goda kommunikationer till Stockholm. Gårdarna kring husen ska bland annat utnyttjas som umgänges- och vistelseytor samt platser för odling. Lekfunktionerna för barnen placeras i den bilfria gemensamma zonen för högsta möjliga säkerhet och trygghet

Läs mer om projektet Tingstorget

Om avtalet

Avtalet, som innebär att Benders Byggsystem kommer leverera samtliga stommar till nybygget kring Tingstorget och som är ett viktigt steg på vägen mot nyproduktionens fullbordande, är utformat som en avsiktsförklaring och är villkorat med att detaljplanen vinner laga kraft. Avtalet är värd ca 140 miljoner kronor.

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält