Sveriges Byggindustrier ger mycket högt betyg åt regeringens satsning på infrastrukturen för åren 2014-2025 men menar samtidigt att planen måste bli verklighet.

Bästa infraplanen någonsin är en bra början

Sveriges Byggindustrier anser att den nationella planen, med satsningar på 522 miljarder kronor under perioden 2014-2025, är den bästa någonsin. Det kommer dock att krävas mycket mer för att planen ska bli verklighet och för att skapa hållbara transportsystem åt framtida generationer.

– Nu måste planen bevakas så att den blir något mer än bara en plan, och så att de pengar som avsätts också kan utnyttjas utan att ätas upp av de förseningar och fördyringar som vi är så vana vid. Det vi behöver göra är att med planen som utgångspunkt se till att vi får så bra produktivitetsutveckling som möjligt och att underhållet och livscykelkostnaderna beaktas på bästa sätt, säger Lars Redtzer, ansvarig infrastruktur Sveriges Byggindustrier.

 

De föreslagna prioriterade satsningarna utgår i hög grad från kapacitetsutredningen som är en bra och stabil grund över Sveriges behov för att skapa det  ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara samhället. Behoven från landets alla hörn är dock trefalt större och då har vi ändå inte tagit tillräcklig höjd för det eftersatta underhållet, inte minst inom järnvägsområdet. Vi måste vara modigare och mer ansvarstagande så att vi lämnar ifrån oss en fungerande och modern infrastruktur till framtida generationer och skapar bästa möjliga förutsättningar för jobb, tillväxt och välfärd. Alltför länge har vi sparat på underhåll och levt på framtida generationers bekostnad. Vi betalar inte för det slitage våra transporter orsakar.

 

Sveriges Byggindustrier är gärna med och bidrar till att utveckla planen och säkerställa att den kan bli verklighet. Ett sätt är att ta lärdom av Danmark och använda statsgarantier i större utsträckning. På så sätt kan vi underlätta balanserade projektkalkyler som långsiktigt väger in livscykelkostnader och genom smarta betalningsplaner överför viss risk till entreprenörerna. Vi ser exempelvis att den östliga förbindelsen i Stockholm tillsammans med en fast förbindelse Helsinborg-Helsingör, som ej finns med i planen, skulle kunna genomföras med hjälp av statsgarantimodellen. En fördel med modellen är att det blir en nära koppling mellan intäkter och kostnader under anläggningens hela livscykel.

– Danskarna har använt statsgarantimodellen med stor framgång och går nu vidare med samma modell vid utbyggnaden av Fehmarn Bält-förbindelsen. Modellen skulle kunna användas i Sverige i större utsträckning för att säkra en effektiv riskfördelning som verktyg för att undvika förseningar och fördyringar i stora projekt, säger Lars Redtzer.

Källa: Bygg.org

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält