Regeringen lämnar förslag som skall göra det svårare att fuska med RUT och ROT-avdragen samt ger Skatteverket större kontrollmöjligheter.

Åtgärder mot Rut- och Rot-fusk

Regeringen föreslår ändringar i fakturamodellen för Rut- och Rot-avdrag för att göra det lättare för Skatteverket att göra kontroller.

Förslaget innebär att utförarens begäran om utbetalning även ska innehålla uppgifter om antalet arbetade timmar, debiterad ersättning för material och debiterad ersättning för annat än arbete och material samt vilken typ av arbete som har utförts.

Andra förslag är att en begäran om utbetalning endast ska kunna lämnas elektroniskt och att utbetalning endast ska kunna ske till ett konto som tillhör utföraren.

Dessutom föreslås att Skatteverket ska kunna ansöka om betalningssäkring för att säkerställa återbetalningar av utbetalda medel när det finns en påtaglig risk för att den som är betalningsskyldig försöker smita från betalning.

- Rut- och Rot-avdragen har ökat sysselsättningen och företagandet samtidigt som de har minskat svartarbetet och bidragit till att minska acceptansen för svartarbete. Det är därför viktigt att vårda dessa reformer. De aktuella förslagen innebär att vi vässar Skatteverkets kontrollverktyg ytterligare, säger finansminister Anders Borg.

Källa: Byggindustrin.se 

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält