Gruppbild på Titanias anställda till artikeln i VVS Forum. (Ewa-Maria Fasth, VVS Forum)

Artikel om Titania publicerad i branschtidningen VVS Forum

I nummer 11.2012 av branschtidningen VVS Forum publicerades en stor artikel om Titania samt intervju med företagets VD Einar Janson. Fokus i artikeln är Titanias aktiva arbete för mångfald och mot diskriminering inom företaget samt förklaringarna till företagets stora framgångar sedan starten 2005!

I artikeln tas bland annat upp det faktum att av de cirka 170 medarbetarna på Titania, så har ca 90 % utländsk härkomst och ungefär 25 nationaliteter finns representerade i företaget, vilket skapar ett spännande och för branschen mycket ovanligt team av människor som tillsammans arbetar för att nå företagets mål.

Ett av svaren på varför Titania blivit så framgångsrikt sedan starten år 2005 är därför helt enkelt att företaget satsar på att anställda medarbetare utifrån kompetens och inte utifrån några andra ovidkommande kriterier som många gånger gör det svårt för människor att komma in i arbetslivet. Titania anser att det finns omfattande och fullständigt ologisk och ej acceptabel diskriminering av människor inom byggbranschen och i samhället i stort som grundar sig på fördomar kring religion, ursprung, sexuell läggning etc. 

Titania har sedan starten arbetat aktivt emot diskriminering och för mångfald bland sina medarbetare, eftersom företagets ägare och ledning anser att varken företaget eller byggbranschen i stort har råd att utestänga kompetenta och erfarna personer, med tanke på hur svårt det är att rekrytera medarbetare redan idag.

För att ytterligare motarbeta diskriminering på grund av sexuell läggning samt visa att Titania är en attraktiv och fördomsfri arbetsplats, så arbetar Titania för att bli en av sponsorerna av 2013 års Pride festival. Mer information kring Titanias medverkan i Pridefestivalen kommer längre fram. 

Även det faktum att Titania för andra året i rad utses till Gasell av Dagens Industri samt att VD Einar Janson nominerats till tävlingen "Entrepreneur of the Year" av revisionsbyrån Ernst & Young uppmärksammas glädjande nog i artikeln. 

 

Läs hela artikeln om Titania på VVS Forums hemsida! 

Läs mer om Titanias insatser för en fördomsfri arbetsplats. 

För att läsa mer om viktiga händelser i Titania sedan starten och fram till idag, se rubriken "Titanias historia" på Titanias hemsida. 

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält