Andra åtgärder krävs för att bostadsbyggandet ska öka

Andra åtgärder krävs för att bostadsbyggandet ska öka

Sveriges Byggindustrier välkomnar att regeringen inser vikten av investeringar i bostäder och infrastruktur. Däremot ställer sig Sveriges Byggindustrier tveksamma till att de förslag som regeringen presenterade idag verkligen kommer att leda till att fler bostäder byggs.

– Erfarenheter från tidigare perioder där investeringsbidrag funnits har visat att det inte bidragit nämnvärt till att öka bostadsutbudet. Bostadsbristen är idag ett av Sveriges största hinder för tillväxt och utveckling. Men ska bostadsbyggandet sätta fart krävs helt andra åtgärder än vad regeringen idag har presenterat. Avgörande är att rörligheten på bostadsmarknaden förbättras, att kapitalsvaga hushåll ges möjlighet att etablera sig på bostadsmarknaden samt att vi får en långsiktighet istället för tillfälliga stöd, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.

En nyhet i dagens presentation var den byggbonus om 1,85 miljarder som ska riktas till kommuner som bygger bostäder.

– Ska en byggbonus ha effekt krävs att den är rätt utformad. Fokus måste ligga på att snabba på handläggningsprocesser och att den inte går till redan planerade projekt. En fråga är om det kommer att vara möjligt att kombinera byggbonusen med investeringsbidragen, säger Ola Månsson.

Regeringen presenterade idag också en satsning på en miljard om året på upprustning av miljonprogrammet.

– Vi vill också att lägenheterna i miljonprogramsområdena ska rustas upp och det är bra att det skapar fler arbetstillfällen, men vi vill inte att det ska ske med hjälp av investeringsstöd. Pengarna som nu satsas borde istället gå till individuellt stöd i form av bostadsbidrag och fastighetsägarna få möjlighet att skapa lönsamhet genom renoveringarna, säger Ola Månsson, vd för Sveriges Byggindustrier.

– Medel för marksanering är välkommet eftersom det kommer att frigöra mark för bostadsbyggande. Dessvärre räcker inte 300 miljoner kronor till så stora områden, avslutar Ola Månsson.

Källa: www.sverigesbyggindustrier.se

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält