Den nya ägarformen för bostäder har blivit en rejäl flopp sedan den infördes för fyra år sedan.

Flopp för nya ägarformer av lägenheter

Det går trögt, trögt för försöken att få hyresgäster att köpa andelsägarlägenheter. Botkyrkabyggen, som är först i landet med den nya upplåtelseformen, tvingas nu rea ut andelarna för en tredjedel av ursprungspriset. En annan artikel konstaterar att antalet byggda ägarlägenheter bara uppgår till ca 4-6 % av regeringens målsättning när man införde den nya ägandeformen för fyra år sedan, vilket gör att även denna ägarform har svårt att slå igenom.

Bostadsbolag tvingas rea ut ägarandelar

För Benjamen Gorges, en av hyresgästerna på Eriksbergsåsen i Norsborg som vill bli andelsägare i fastigheten, betyder det att priset för hans fyra sänks från 400 000 till 158 000 kronor.

– Det känns som att jag har vunnit en lott om jag får köpa min fyra för 158 000 kronor. Men hade de inte sänkt priset hade många hoppat av, säger han till tidningen Hem & hyra.

Från början var tanken att alla andelsköpare skulle ta lån i samma bank, med fastigheten som säkerhet, och därmed till en förhållandevis låg ränta. Men bankerna har inte varit intresserade. I stället måste köparna ta blancolån.

– Det är högre ränta på sådana lån, och därför valde vid att istället sänka priserna, säger Ulf Nyqvist, vd för Botkyrkabyggen, till Metro.

Det nya erbjudandet innebär att andelsägaren får en mindre del av fastigheten. Samtidigt höjs avgifterna något för att kompensera att bostadsbolaget äger en större andel av fastigheten.

Enligt Ulf Nyqvist räcker det med att 15-20 procent av hyresgästerna accepterar erbjudandet för att affären ska bli av. I så fall blir Botkyrkabyggen först i landet. Tidigare har även det kommunala bostadsbolaget i Eskilstuna gjort ett försök med andelsägarsystem, men det lades ner när alltför få hyresgäster var intresserade.

Systemet med andelsägarlägenheter är tänkt att ge boende en chans att få del i ägandet även i områden där intresset för att bilda bostadsrättsföreningar är svagt.

De boende får köpa en andel i fastigheten, och får rätt att disponera lägenheten precis som en bostadsrätt, med eget ansvar för att rusta upp och sköta om bostaden. Istället för hyra betalar andelsägarna en avgift till bostadsbolaget, som fortfarande är huvudägare av fastigheten och sköter förvaltningen.

Fakta ägarformer

Andelsägarlägenhet

Du äger en andel i fastigheten, och har via ett sidoavtal rätt att disponera lägenheten. Du har själv ansvar för det inre underhållet av bostaden. Istället för hyra betalar du en avgift till bostadsbolaget, som fortfarande är huvudägare och sköter förvaltningen. Du kan sälja din andel på den öppna marknaden.

Ägarlägenhet

Du äger lägenheten direkt och förfogar över den som om det var en villa eller ett radhus. Du kan sälja, pantsätta eller hyra ut lägenheten som du behagar. Gemensam egendom i huset, som tak, fasader och trapphus, sköts av en förening där de boende är medlemmar.  Kan i dag bara bildas vid nybyggnation.

Bostadsrätt

När du köper en bostadsrätt får du nyttjanderätten till ”din lägenhet” och en andelsrätt i bostadsrättsföreningen. Men det är föreningen som äger den fysiska lägenheten. Du äger rätten att bo i din lägenhet under obegränsad tid och har ansvar för att reparera och underhålla den. 

Källa: Metro

Ägarlägenheter blev en flopp

Fyra år efter att det blev tillåtet med ägarlägenheter har det bildats totalt 733. Regeringen hoppades på 3 000 till 5 000 per år. Det var den 1 maj 2009 det blev tillåtet att skapa lägenheter med äganderätt i Sverige. Ägandeformen ger ägaren total makt över bostaden när det gäller bland annat renovering, uthyrning och pantsättning. Därmed skiljer den sig från både hyresrätter och bostadsrätter som omfattas av diverse restriktioner.

I de flesta europeiska länder är ägarlägenheter den dominerande upplåtelseformen, men i Sverige har den inte lyckats slå. I många län har det inte bildats en enda ägarlägenhet. Så är det i Södermanlands, Gotlands, Blekinges, Värmlands, Örebros, Dalarnas och Norrbottens län.

Störst antal finns i Västra Götaland och Skåne, som har 214 respektive 200. Sammataget innebär det att mer än hälften av landets ägarlägenheter finns där.

I dag får bara nyproducerade lägenheter och fastigheter som inte tidigare använts till boende bli ägarlägenheter. För ett år sedan tillsatte regeringen en utredning som ska se om det går att ändra lagstiftningen så att hyresrätter kan ombildas till ägarlägenheter.

Under våren 2014 ska utredningen presentera sitt förslag.

Fakta

LÄN ÄGARLÄGENHETER
   
Stockholms 22
Uppsala 4
Södermanlands 0
Östergötlands 14
Jönköpings 19
Kronobergs 7
Kalmar 20
Gotlands 0
Blekinge 0
Skåne 200
Hallands 38
Västra Götalands 214
Värmlands 0
Örebro 0
Västmanlands 47
Dalarnas 0
Gävleborgs 30
Västernorrlands 64
Jämtlands 19
Västerbottens 35
Norrbottens 0
Källa: Fastighetsregistret, Lantmäteriet (per den 30 juni 2013)

Källa: Hemhyra.se

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält