450 bostadsrätter i Albys nya pärla

450 bostadsrätter i Albys nya pärla

Över 450 bostadsrätter fördelade på tio höghus och 30 radhus som binds samman med torg, lekytor och odlingsplatser. Så ser det vinnande förslaget ut för en helt ny stadsdel runt t-banestationen på Albyberget. Planen är att det ska börja byggas 2016.

– En nyckel för att integrera människor och skapa ett bättre samhälle är att ha varierade boendeformer i alla stadsdelar. I Alby finns det i stort sett bara hyresrätter, så här finns det möjlighet för oss att vara med och skapa förändring.

Det säger Nikan Ghahremani, projektchef på Titania Bygg & VVS AB som vann markanvisningstävlingen för nya Tingstorget vid t-banestationen på Albyberget. Planen är att alla 450 nya bostäder – i det första byggprojektet i Alby på 35 år – blir bostadsrätter.

– Jag har själv mitt ursprung i Iran och kom till Sverige som 12-åring. Jag växte upp i ett miljonprogramsområde i Gävle och vet att det finns en stor efterfrågan efter att kunna äga sitt eget boende i många förorter, säger Nikan Ghahremani.

Även om han tror stenhårt på nya Tingstorget understryker han att det aldrig finns några ”säkra projekt”.

– Men vi ser ju att det finns en brist på bostäder och med tunnelbanan, service och vackra naturområden så nära är förutsättningarna mycket bra. Nu kommer vi titta på vilka storlekar på bostäder som efterfrågas för vi vill ju bygga det som behövs, säger Nikan Ghahremani.

Han understryker att förslaget med tio punkthus på mellan sex och åtta våningar och 30 tvåplansradhus är preliminärt och kommer att förändras när detaljplanearbetet sätter igång.

– Men det ska kännas att man kommer rakt in i ett bostadsområde när man går ut från tunnelbanestationen. Vi vill skapa ett torg som blir en bra mötesplats och med de nya bostäderna kommer det vara mer folk i rörelse. Det öppnar för ny verksamhet som kafé eller gym och kommer bidra till att öka tryggheten i området, säger Nikan Ghahremani.

Gabriel Melki (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande, är mycket nöjd med förslaget och understryker att det i detaljplaneprocessen nu blir viktigt att föra en dialog med medborgarna för att slipa det ytterligare. Förhoppningen är att detaljplanen ska vara godkänd i början av 2016 och att bygget kommer igång på hösten samma år.

– Hela Botkyrka ska växa med 20 000 nya bostäder de närmaste 30 åren, så det känns bra att vi kommer igång ordentligt nu. Alby och flera andra av våra kommundelar är verkligen pärlor. Det har vi sagt länge, nu känns det som att byggbranschen också börjar se utvecklingspotentialen i området, säger Gabriel Melki (S).

Källa: www.direktpress.se

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält