100 nya miljoner från regeringen

100 nya miljoner från regeringen

För att minska arbetsolyckorna på landets arbetsplatser lovar regeringen att avsätta 100 miljoner extra till Arbetsmiljöverket. Det beskedet lämnade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson vid Reflektionsdagens rundvandring på byggarbetsplatsen Norra 2 i Norra Djurgårdsstaden. Besöket anordnades på initiativ av bransch- och arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier (BI) med anledning av Reflektionsdagen mot olyckor den 28 april.

Det extra tillskottet på 100 miljoner kronor ska möjliggöra utökade insatser för arbetsmiljö och hälsa på hela arbetsmarknaden, bl.a. genom satsningar på arbetsmiljöinspektörer, mer forskning och stöd till de regionala skyddsombuden.

- Det har ju blivit väldigt mycket bättre – man är ju inte längre den farligaste arbetsplatsen. Men det finns förstås alltid ännu mer som man kan göra. Därför har regeringen startat ett samarbete med arbetsmarknadens parter och beslutat bidra med 100 miljoner extra till Arbetsmiljöverket. Det kommer att göra skillnad på riktigt, sa Ylva Johansson.

Sveriges Byggindustriers (BI) vd Ola Månsson välkomnar regeringens satsning och hoppas att Arbetsmiljöverket prioriterar sina resurser på rätt sätt så att inspektörerna får bra verktyg för att komma åt de oseriösa företagen; de som tummar på säkerheten och ägnar sig åt oschyst konkurrens. Säkerhetsaspekterna måste vägas in när man lämnar anbud, anser BI.

- Sveriges Byggindustrier satsar 50 miljoner för att minska olycksfallen på byggarbetsplatserna, berättar Ola Månsson. Särskilda rådgivare, utbildningar, hjälpmedel etc ingår i paketet. Tillbuden minskar stadigt men vårt mål är att alla ska komma hem från jobbet hela och friska. Därför behövs en större medvetenhet och förändrade attityder. Allra viktigast är ledarskapet.

Under besöket på Norra 2 vittnade flera personer på plats om ett säkerhetsarbete som aldrig får ta paus, om insatser i olika skeden, om kommunikationens betydelse och vikten av att testa nya grepp och idéer.

Under Reflektionsdagen anordnades ett flertal seminarier, frukostmöten etc runt om i landet för att ge tillfälle till reflektion och samtal om och kring olyckor som har skett och hur byggbranschen kan förebygga olyckor i framtiden.

Se webbfilm: http://bygg.creo.tv/nyheter/en_saker_arbetsplats-reflektionsdagen_2015

Se den interaktiva utbildningen: www.ensakerarbetsplats.se

Källa:www.sverigesbyggindustrier.se

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält