Full fart framåt!

Titanias historia

År 2002 startade Einar Janson den enskilda firman Einar Janson Bygg. Firman utförde renoverings- och ombyggnadsarbeten för privatpersoner och förutom Einar arbetade även hans bror Mats Janson i företaget. Företaget utvecklades under början av 2000-talet till det som idag är Titaniakoncernen.

År 2002

 • Enskilda firman Einar Janson Bygg bildas. 

År 2002-2003

 • De flesta projekten utgörs av badrumsrenoveringar, köksombyggnationer och mindre renoveringar för privatpersoner i Stockholms län. Projekten sköts i stort sett alltid som totalentreprenader direkt mot slutkunden. Vid större projekt tar företaget in andra firmor (underentreprenörer) för att sköta de delar man inte klarar eller hinner med själva.

År 2004

 • Orderingången från privatpersoner som vill utföra badrumsrenoveringar och andra renoveringar är stark och år 2004 sysselsätter firman 10 personer. Företagsledningen upplever dock att möjligheterna att växa ytterligare inte ligger inom badrumsrenoveringar för privatpersoner och dess begränsning i form av enstaka renoveringsuppdrag på olika adresser runt om i Stockholm. Företaget börjar därför profilera sig mot att utföra stambyten - det vill säga flera badrumsrenoveringar inklusive rörbyte i flera lägenheter i samma fastighet - för bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag. 
 • Under året utför företaget sitt första stambyte omfattande en hel flerbostadsfastighet i Gustavsberg, öster om Stockholm.

År 2005

 • I takt med att firman växer och får fler stambytesuppdrag bildas aktiebolaget Titania Bygg AB i slutet av år 2005 och verksamheten i Einar Janson Bygg flyttas successivt över till detta bolag. 
 • Ändringen från enskild firma till aktiebolag beror på att verksamheten blivit för stor för att driva som enskild firma, med de nackdelar denna företagsform innebär. Att aktiebolaget inte döps till Einar Janson Bygg AB beror på att det ursprungliga namnet är för snarlikt fastighetsbolaget Einar Mattson Byggnads AB, vilket ibland skapar missförstånd och missuppfattningar bland Einar Janson Byggs kunder.
 • Namnet Titania anspelar på grundämnet Titan som både är ett mycket starkt, men också lätt och användbart material. Att vara smidigt och flexibelt som Titan, är något som präglat företagets verksamhet och attityd sedan dag 1. 

År 2006 

 • Företaget flyttar in i nuvarande lokaler på Ernst Ahlgrens Väg 1-3 i Fredhäll på Kungsholmen i centrala Stockholm. Titania Bygg AB byter namn till Titania Bygg & VVS AB för att bättre avspegla vad företaget sysslar med. Titania Bygg AB omsätter under första verksamhetsåret 2005/2006 cirka 5 miljoner kronor samt ett antal miljoner i Einar Janson Bygg.  

År 2007 

 • I slutet av året bildas Titania El-Service AB som ett helägt dotterbolag till Titania Bygg & VVS AB. Titania El-Service AB utför alla installationer och omdragningar av el, tele, larm etc, som behövs vid moderbolagets stambyten och renoveringsprojekt. Titania Bygg & VVS AB:s tillväxt ökar dramatiskt och omsättningen landar på hela 36 miljoner för verksamhetsåret.   

År 2008 

 • Titania Bygg & VVS AB blir efter förberedelser under år 2007 ISO-certifierat för kvalitets- och miljöledningssystemen ISO9001 och ISO14001 under våren 2008. De nya arbetssätt som företaget anammar till följd av ISO certifieringarna leder till att kvaliteten på företagets utförda arbete höjs och blir mer effektivt, samtidigt som dess miljöpåverkan minskar.
 • Under år 2008 blir Titania Bygg & VVS AB fastighetsägare i och med köpet av Modellvillan 21 i Enskededalen, söder om Stockholm. Köpet är ett aktivt val för att bredda företagets verksamhetsområde till att även omfatta långsiktig fastighetsförvaltning.
 • För att bredda företagets verksamhet ytterligare för att än bättre kunna tillfredställa kundernas efterfrågan och krav, så börjar företaget med relining / rörinfodring med egen personal och egen utrustning. 
 • Företagets försäljning mer än fördubblas under år 2008 jämfört med år 2007 från 36 miljoner till 95 miljoner! 

År 2009 

 • Företaget åtar sig större och större projekt inom stambyten och totalrenoveringar av fastigheter och vinner flera stora offentliga upphandlingar för kommunala fastighetsägare både i centrala Stockholm och i Stockholms kranskommuner. Även antalet projekt för bostadsrättsföreningar och privatpersoner ökar kraftigt och stor efterfrågan på relining / rörinfodring gör att omsättningen landar på 149 miljoner, en ökning med hela 55 % jämfört med året innan, trots rådande global finanskris och djup lågkonjunktur i Sverige och resten av världen! 

År 2010

 • Under verksamhetsåret breddar Titania sitt verksamhetsområde ytterligare till att även omfatta ombyggnationer och förädling av kontorsytor, råvindar och fastigheter i egen regi. Ett antal råvindar och kontorslokaler köps upp på adresser i centrala lägen i Stockholms innerstad och byggs om till bostadslägenheter, som sedan avyttras. För att läsa mer om Titanias projekt i egen regi, se fliken Våra projekt och klicka sedan i de rutor som är relevanta längst ner i högerkolumnen.  
 • Året används i stor utsträckning till att strukturera upp och organisera företaget internt, för att kunna fortsätta att växa under kontrollerade former. Även företagsstrukturen omstruktureras för att bättre avspegla företagets nuvarande och kommande behov. Ett antal bolag och dotterbolag skapas och Titaniakoncernen föds i sin nuvarande form.
 • Trots att fokus inte legat på tillväxt under året, ökar omsättningen med 55 miljoner till 204 miljoner, en imponerande ökning med 37 %!    

År 2011 

 • Tillväxten fortsätter som tidigare år och i november utses Titania till Gasell av Dagens Industri. Utmärkelsen Gasell delas ut till snabbväxande, sunda och lönsamma företag som uppfyller ett antal kriterier. Mellan år 2002 och 2008 fördubblade Titania sin omsättning (summan av det företaget fakturerar till kunderna) varje år i jämförelse med året innan och uppfyllde även övriga kriterier för Gasellutmärkelsen. Läs mer om utmärkelsen och kriterierna genom att klicka på Gasellsymbolen   
 •  I slutet av år 2011 har Titaniakoncernen ca 140 medarbetare och omsätter ca 210 miljoner kr, en ökning mot föregående år med drygt 26 miljoner kronor.

År 2012

 • Den kraftiga tillväxten fortsätter tack vare ett stort antal nykontrakterade projekt från nya och gamla kunder som tillkommit under första halvan av året samt den fortsatta fokuseringen på egna ombyggnationsprojekt och fastighetsköp. Läs mer om våra nya projekt under fliken Våra projekt.
 • Titania utökar kontoret på Ernst Ahlgrens Väg med dubbla ytan samt totalrenoverar hela lokalen för att klara av företagets fortsatta expansion. 
 • Titania vinner sin största upphandling hittills genom Täby kommuns tilldelning av mark i Arninge-Ullna för produktion av 109 nyproducerade bostäder med start år 2014. 
 • Titanias VD Einar Janson nomineras i oktober även till Ernst & Youngs tävling "Entrepreneur of the Year" - en av världens främsta utmärkelser för entreprenörer.
 • Omsättningen för år 2012 slutar på imponerande 294 miljoner kronor, en ökning med hela 40 % jämfört med 2011, under ett år av internationell och nationell lågkonjunktur som i högsta grad även drabbat byggbranschen. Antalet anställda ökade också kraftigt under året från 116 stycken för år 2011 till 179 stycken i slutet av år 2012! 

År 2013

 • Titania deltar för första gången som utställare på världens största fastighetsmässa, MIPIM, i Cannes i södra Frankrike. 
 • Omsättningen för 2013 ökar med 63 % jämfört med år 2012 och slutar på imponerande 478 miljoner! 

År 2014

 • Titania deltar för andra året i rad på världens största fastighetsmässa MIPIM i Cannes, Frankrike. 

År 2015

 • Samtliga 109 bostäder i projektet Ullna Strand säljs slut långt före tillträdena sker.
 • Titania blir bolagspartner till Stockholm Business Region 2016-2018
 • Titania deltar för tredje året i rad på världens största fastighetsmässa MIPIM i Cannes, Frankrike. 
 • Titania får klartecken, av Botkyrkas kommunfullmäktige, att bygga 670 bostäder runt Tingstorget i Botkyrka.
 • Den 11oktober firar Titania 10-årsjubileum
 • Fortsättning följer på vår fantastiska resa........

Vill Du göra oss sällskap? Titania söker alltid kompetenta medarbetare, se våra Lediga tjänster och skicka in Din ansökan idag! 

Titania blir bolagspartner till Stockholm Business Region 2016-2018

Titania deltar för tredje året i rad på världens största fastighetsmässa MIPIM i Cannes, Frankrike. 

Titania får klartecken, av Botkyrkas kommunfullmäktige, att bygga 670 bostäder runt Tingstorget i Botkyrka.

Den 11oktober firar Titania 10-årsjubileum

Relaterad information

Frågor och svar

 • Vad är det som är speciellt bra med Titania som byggentreprenör?

  Svar: Som kund hos Titania har man många fördelar: 

  Våra tjänster och projekt

  Titania är en komplett byggentreprenör med verksamhet i Stockholms och Uppsala län och med specialisering på nyproduktion, stambyten, totalrenoveringar och ombyggnationer. Vi kan även erbjuda tjänster inom relining / rörinfodring, rörspolning, rörrensning samt rörfilmning, ventilation och energibesparing.  Vi äger även och förvaltar hela fastigheter med hyresgäster och lokalhyresgäster.

  Medarbetare och kompetens

  Vi har inom företaget en mängd olika kompetenser och vår personal har lång erfarenhet av byggbranschen, vilket gör att vi kan erbjuda ett väldigt brett utbud av tjänster, vilket i sin tur gör att vi kan åta oss i princip alla typer av projekt. Våra goda kontakter med samarbetspartners, vår finansiella styrka och höga kreditvärdighet, gör att det inte finns någon övre gräns för hur stora projekt vi kan åta oss.  

  Våra platschefer och arbetsledare är experter på att sköta kontakten med boende, hantera tillval och frånval och styra projekt med kvarboende, vilket inte alla byggentreprenörer har erfarenhet och kunskap för att göra på ett bra sätt.

  Våra anställda hantverkare har ofta kompetens inom flera arbetsområden och är som multihantverkare bra på att själva utföra flera olika arbetsmoment och samordna de olika kompetenser som krävs för att genomföra byggprojektet, vilket gör att riskerna för förseningar minskar betydligt samtidigt som kvaliteten blir högre på utfört arbete. 

  Garantier och kvalitet

  Titania använder alltid svenska kvalitetsprodukter och lämnar generösa och långtgående garantier på utförda arbeten. För att säkerställa kvaliteten så har vi ett omfattande system av interna kontroller av utfört arbete på individnivå. Vi uppmanar dessutom alltid våra kunder att anlita en oberoende besiktningsman för att utföra besiktning av utfört arbete.

  ISO 9001 och ISO 14001

  Titania är dessutom certifierat enligt ISO 9001 för kvalitet och ISO 14001 för miljö, allt för att säkerställa att vi arbetar så effektivt som möjligt. Vårt ISO system utvärderas en gång per år av en oberoende besiktningsman, för att säkerställa att vi uppfyller kraven för ISO certifiering. 

  Priskalkylatorer

  Titania har tagit fram två priskalkylatorer för att Du som kund på ett enkelt sätt skall kunna få fram ett ungefärligt pris på vad Ditt projekt skulle kosta. Välj nedan den kalkylator som intresserar Dig och klicka på länken.

  Stambyteskalkylator  - Beräkna pris på Ert stambyte

  Reliningskalkylator - Beräkna pris på relining

 • Hur stora är Titania?

  Svar: De företag inom Titaniakoncernen som utför entreprenaderna har idag totalt ca 145 anställda inom olika yrkesområden. Titania fakturerade totalt drygt 270 miljoner kr under år 2014.

  För att se våra årsredovisningar, kreditupplysning på Titania samt våra behörigheter, auktorisationer etc, ser rubriken "Dokumentation, intyg & auktorisationer" 

 • Kan Titania utföra projekt med speciella förutsättningar?

  Svar: Titania är mycket flexibelt och tillmötesgående när det gäller att möta våra kunders krav och önskemål under våra projekt.

  Vi har bland annat utfört projekt i kulturskyddade fastigheter där det krävdes speciell varsamhet och speciella lösningar för att bevara känsliga takmålningar och boaserade väggar i ädelträ.

  Vi har även utfört projekt där speciella maskinella lösningar utförmades för att förhindra dammspridning, eftersom renoveringen utfördes i en miljö med mycket känslig utrustning som inte tålde damm.

  Vi har utfört projekt där vi arbetade endast nattetid och i forcerat tempo för att inte störa befintlig verksamhet som pågick under kontorstid och minimerade på detta sätt projekttiden och störningarna för lokalhyresgästerna.

  Om Du som kund har ett krav eller önskemål för att genomföra ett projekt, är vi mycket intresserade av att tillsammans hitta en tillfredställande lösning som tillgodoser dessa, allt för att vi skall kunna genomföra Ditt projekt så smidigt som möjligt i enlighet med Dina önskemål. Kontakta oss idag. 

 • Vilka förberedelser krävs av mig som kund före badrumsrenoveringen påbörjas?

  Svar: För att badrumsrenoveringen skall kunna genomföras på ett smidigt sätt med hög kvalitet på slutresultatet, krävs att Du som kund förbereder Dig och Din bostad inför badrumsrenoveringen. 

  Intäckning och inplastning

  I arbetet som vi åtar oss avseende badrumsrenoveringen, ingår att lägga ut skyddspapp för att skydda golvbeklädnader mot skador samt inplastning av väggar och dörröppningar till övriga delar av bostaden för att försvåra dammspridning under tiden som badrummet renoveras. Vi försöker i möjligaste mån se till att hålla dörrar och fönster stängda för att undvika dammspridning, men om Du som kund vill minska dammspridningen ytterligare eller har tillhörigheter som är extra känsliga för damm, så bör Du täcka in dessa med t ex plast, innan arbetena i Din bostad påbörjas.

  Flyttning befintliga möbler

  Flyttning eller demontering av befintliga möbler för att vi skall kunna utföra vårt arbete ingår inte i vårt arbetsåtaganden och kommer att debiteras extra till Dig som kund, om vi måste utföra dessa arbetsmoment i samband med badrumsrenoveringen.  Flytta därför undan möbler och dylikt innan projektet börjar, så att vi kommer fram när det är dags för byggstart.

  Nycklar och vattenavstängning

  Det är kundens skyldighet att förse oss med extra nycklar och eventuella larmkoder osv för att vi skall få tillgång till bostaden för att kunna utföra vårt arbete. Om badrumsrenoveringen innebär att vi måste stänga av vattnet i hela eller delar av en större fastighet åligger det kunden att förse oss med nycklar eller information om vem som skall kontaktas om detta. Det kan t ex vara styrelsen i bostadsrättsföreningen, fastighetsbolaget eller fastighetsskötare, som skall informeras innan vattnet i fastigheten får eller kan stängas av. 

  Ritning

  Om arbetet med att renovera badrummet involverar specialsättning av kakel, ombyggnation, flyttning av fast inredning (exempelvis WC-stol eller tvättställ) eller montering av inventarier åligger det kunden att tillhandahålla entreprenören en exakt ritning (ingen ungefärlig skiss) på var dessa skall monteras. Det är viktigt att vi har all information innan arbetet startar eftersom t ex förstärkningar av väggar där inventarier skall hänga, dragning av el och rör måste göras innan plattsättningen kommer igång. Att ändra en detalj när arbetet är långt framskridet kan bli mycket kostsamt för Dig som kund.

  Vi får ofta frågan om hur exakt ritningen egentligen behöver vara. Svaret på den frågan är att det beror helt på hur viktiga detaljer är för Dig. Finns bara en bristfällig skiss kommer vi att göra konstruktioner enligt branschpraxis Om ingen skiss finns över exempelvis en gipsinbyggnad av rör så kommer vi att konstruera denna utefter vad vi ser som enklast och bäst vilket ofta är vad kunden har tänkt sig, men i enstaka fall kan innebära problem. Kunden kanske t ex kommer på att han skulle ha en spegel som upptar hela väggen och vi måste specialbygga gipsinbyggnaden för detta. 

  Det är kundens ansvar att tänka efter före vi börjer renovera badrummet när det gäller dessa saker, för det är endast kunden som vet hur han/hon vill ha sitt badrum när det väl är färdigt. Slutresultatet blir ofta bättre om man har tänkt till före, vilket gör att man även slipper onödiga extrakostnader, eftersom alla kostnader till följd av kundens bristande ritningar, belastas kunden.

  Det bästa för att undvika missförstånd är därför att man som kund har en komplett, tydlig och måttsatt ritning, som man överlämnar till arbetsledaren, när arbetet påbörjas med att renovera badrummet. 

  Checklista och byggstart

  Till avtalet bifogas en checklista för t ex färg på fog, sättning av speciella mönster som Du skall fyll i och ge till arbetsledaren vid byggstart, så att denne vet på ett tidigt stadium hur slutresultatet skall se ut.

  Om inget annat har sagts, så startar arbetet 07.30 på utsatt dag för byggstart.

  För frågor på ovanstående, prata med Din kontaktperson på Titania. 

 • Hur lång tid tar det normalt för epoxyn att stelna när man relinar?

  Svar: Det beror bland annat på vad det är för temperatur i luften runt rören som relinas, vilken dimension det är på rören, vilken metod man använder för reliningen/rörinfodringen, om man tillför värme för att snabba på torkningen med mera.

  Det kan ta allt från 4 till 24 timmar för epoxyn att torka och de som utför reliningen/infodringen hos Titania gör vad de kan för att snabba på torkningsprocessen så mycket som möjligt, så att problemen till följd av avstängda rör för boende och lokalhyresgäster blir så få som möjligt. 

 • Låter det mycket när man gör relining?

  Svar: Själva reliningen/rörinfodringen låter inte speciellt mycket, det som låter i samband med reliningen/rörinfodringen är rensningen av rören, som krävs för att kunna spola rent och sedan relina rören. Om rören är hårt igensatta med avlagringar, så krävs det ibland att man skär bort avlagringarna med renskedjor eller speciella skärhuvuden, vilket kan låta en hel del. 

  Den kompressor som ser till att epoxystrumpan hålls uppblåst inuti röret unden tiden den torkar, låter också lite grann. Det är dock inget högt ljud, utan ett lågt surrande. 

 • Är Titania intresserat av att förvärva tomtmark för nybyggnationer?

  Svar: Nyproduktion av fastigheter är Titanias viktigaste verksamhetsområde och köp av mark är högintressant för företaget.

  Om Ni har mark att sälja så ber vi Er skicka ett mejl till info@titania.se så hör vi av oss så inom kort. Tänk på att bifoga en så noggrann beskrivning som möjligt av marken/ytorna/fastigheten Ni vill sälja, vilka förutsättningar som gäller samt Era kontaktuppgifter.

 • Hur lång tid tar det att genomföra relining/rörinfodring?

  Svar: Det är väldigt svårt att ge något generellt svar på denna fråga, eftersom det är många variabler som påverkar entreprenadtiden för relining/rörinfodring. T ex så påverkar antalet meter som skall relinas, diametern på rören, i vilket skick de nuvarande rören är i, vilken metod för reliningen som skall användas osv. 

  Man kan dock säga att det brukar gå snabbare att utföra relining/rörinfodring på rören, än att göra ett traditionellt eller prefabricerat stambyte där man bilar upp rören, byter dom och återställer. Man skall dock komma ihåg att i ett traditionellt eller prefabricerat stambyte, så renoverar man inte bara rören i fastigheten, utan ofta renoverar man badrummen från grunden, el- och ventilationssystem byts ut osv osv.

  Man måste samtidigt komma ihåg att relining/rörinfodring endast kan utföras på de utslitna rören i fastigheten. Om det är så att t ex tätskikten i badrummen eller eldragningarna är utslitna också, så finns det inget annat alternativ än att riva ut badrummen och då blir det billigare att byta rören samtidigt som man gör ett traditionellt eller prefabricerat stambyte där man bygger upp badrummen från grunden. Relining/rörinfodring skall därför ses som ett bra komplement till det traditionella eller prefabricerade stambytet, när det är svårt att komma åt att byta vissa rör.  

  För att räkna pris på relining, använd Reliningskalkylatorn. 

 • Hur får jag en offert på relining/rörinfodring?

  Svar: Det enklaste är använda Reliningskalkylatorn på titania.se för att se ungefär hur mycket reliningsarbetena skulle kosta, utifrån projektets unika förutsättningar. När Du fyllt i alla relevanta uppgifter och fått se det ungefärliga priset, så kan Du med en enkelt knapptryckning begära en offert från Titania.

  Du blir då kontaktad av ansvarig person på Titania för en närmare diskussion angående exakt vad det är som skall relinas och denna diskussion leder till en skiftlig offert som Du får ta ställning till. 

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält