Vad betyder OVK?

Svar: OVK står för Obligatorisk Ventilationskontroll och är något som alla fastighetsägare är skyldiga att med bestämda tidsintervaller genomföra i fastigheterna för att se till att ventilationssystemet uppfyller gällande lagar och regler. Det är bland annat Boverket som bestämmer reglerna kring OVK. 

För mer information om OVK se rubriken "Lagar och regler kring ventilation" 

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält