Kan jag anlita en annan firma som gör renoveringar åt mig privat under tiden stambytet pågår?

Svar: Då Titania genomför ett stambytesprojekt i en fastighet, så räknas hela fastigheten som ett arbetsområde som vi är ansvariga för i egenskap av totalentreprenör. Detta har betydelse för t ex vårt ansvar för skydd av boendes egendom där förutsättningarna för att våra försäkringar skall gälla är att vi har full kontroll över arbetsplatsen.

En kanske än viktigare anledning är dock att vi som totalentreprenör har övertagit fastighetsägarens arbetsmiljöansvar och är ansvariga för allt som händer inom fastighetens gränser. Av dessa anledningar går det tyvärr inte att låta andra entreprenörer utföra arbeten så länge stambytesprojektet pågår, eftersom Titania ej kan ansvara för dessa företags arbete och säkerhet i fastigheten.

Efter det att projektet är klart i sin helhet går det däremot givetvis bra att kontraktera andra företag för att utföra arbeten i fastigheten.

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält