Jag vill ha helt andra produkter än de som ingår grundstandarden för stambytet, hur löser vi det?

Svar: Det är inga problem. Det som ingår i grundstandarden är det som fastighetsägaren, det vill säga bostadsrättsföreningen eller fastighetsbolaget, betalar för under stambytet. Det som ingår i grundstandarden för badrummen är oftast standardprodukter, till exempel vanligt 15x15 cm vitt kakel på väggar och FMM:s standardduschblandare.

Om Du som boende vill köpa eget kakel eller andra sakvaror och få detta installerat istället för grundstandarden, så räknas detta som ett Frånval och Du får tillbaka pengar för de varor i grundstandarden som Du har valt bort.

Notera dock att de eventuella merkostnader som uppstår till följd av att Du som boende väljer andra produkter, bekostas av Dig. T ex kan det vara så att i grundstandarden ingår 15x15 cm kakel, men Du väljer att sätta upp mosaik i Ditt badrum. Mosaik tar betydligt längre tid att montera än standardkaklet och denna merkostnad får Du själv stå för i och detta räknas som ett Tillval som Titania kommer att fakturera Dig. 

Du tar upp alla frågor om Tillval och Frånval vid det personliga tillvalsmötet med platschefen som bokas in i samband med att stambytet påbörjas i fastigheten.

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält