Rörfilmning

Frågor och svar

 • Hur går en rörfilmning till?

  Svar: En rörfilmning innebär att man matar in en specialanpassad kamera med en ljuskälla i avloppsröret som skall filmas. Kameran har kontakt med en huvudenhet via en fiberoptisk kabel och operatören kan på så sätt filma röret invändigt.

  Själva filmen sparas på en hårdisk för att senare kunna föras över till andra digitala lagringsplatser t ex en DVD-skiva eller ett USB-minne, för att sedan kunna överlämnas till beställaren. Ett speciellt program används för att protokollföra de avvikelser som noteras vid filmningen av röret.

 • Varför filmar man rören?

  Svar: Om det är så att man har läckage, stopp eller något annat problem med något rör i fastigheten, så är en rörfilmning ett bra sätt att dokumentera avvikelsen för att sedan kunna vidta lämpliga åtgärder, för att komma tillrätta med problemet. 

  Innan man kan filma rören, så måste man dock genomföra en rörspolning eller till och med en rörrensning om rören är i riktigt dåligt skick. Rören måste rensas innan man filmar, för att filmen skall bli av högsta möjliga kvalitet för att ligga till grund för beslut om vidare åtgärder. Rörfilmningen genomförs sedan genom att en kamera sätts ned inuti röret, via t ex en renslucka. Kameran, som har en ljuskälla längst fram på kamerahuvudet, åker sedan fram och tillbaka inuti röret och filmar hur röret ser ut på insidan. Kamerahuvudet är vridbart 360 grader och kan således filma hela röret.

  Eventeuella skador eller avvikelser noteras i ett protokoll av den som genomför rörfilmningen. 

  Ett protokoll och en redigerad version av filmen överlämnas sedan på DVD eller USB till beställaren med förslag på åtgärder för att lösa problemet. 

 • Vad kostar en rörfilmning?

  Svar: Det är svårt att svara generellt på vad en rörfilmning kostar, eftersom priset beror på hur stor fastigheten är, hur många lägenheter det är, hur många meter rör som skall filmas, i vilket skick rören är i osv.

  OBS! Notera att Titania endast erbjuder tjänsten rörfilmning som en del av en större entreprenad. 

 • Hur tar man reda på om entreprenören betalar sina skatter och avgifter?

  Svar: Det enklaste sättet är att fylla i blankett SKV4820 och faxa eller posta till Skatteverket. Du får då tillbaka blanketten ifylld från Skatteverket med information om hur mycket entreprenören har betalt i skatter och avgifter de senaste tre månaderna och Du kan därifrån se om entreprenörens uppgifter om antal anställda verkar stämma.

  Om uppgifterna på SKV4820 verkar orimligt låga i jämförelse med entreprenörens uppgift om antalet anställda eller omsättningen, bör man som beställare vara försiktig och söka mer information, innan man tecknar något avtal med entreprenören. 

  Att bara kontrollera om entreprenören har F-skattesedel räcker inte långt, eftersom F-skatten inte säger speciellt mycket om hur företaget faktiskt sköter sig med inbetalning av skatter och avgifter. En F-skatt är dessutom inte svår att få, ens för den som håller på med oegentligheter och innebär i praktiken inget större skydd för Dig som beställare.

  Klicka här för att se senaste versionen av Titanias SKV4820. 

 • Kan Titania utföra rörfilmning för mig som privatperson?

  Svar: Titania utför rörfilmningar i flerbostadshus för bostadsrättsföreningar samt privata och allmännyttiga fastighetsägare som en del av större renoveringsprojekt. Vi kan tyvärr inte erbjuda dessa tjänster för privatpersoner. 

 • Varför skall man bara anlita företag med god kreditvärdighet?

  Svar: Du som beställare får med detta den bästa garantin för att Du har att göra med ett företag som tänker och agerar långsiktigt och seriöst. Långsiktighet är viktigt när man gör affärer och behövs speciellt mycket när det handlar om renoveringar och byggnationer som skall hålla i många år framöver. 

  Titanias kreditvärdighet är näst högsta möjliga, AA och är fastställt av kreditupplysningsföretaget Soliditet, som är en av de absolut största och äldsta aktörerna på den svenska kreditupplysningsmarknaden. Du kan se Titanias kreditupplysning under rubriken Dokumentation om Titania.

  Soliditet har sex stycken grader på sina kreditbetyg: 

  AAA – Högsta kreditvärdighet (Titania har AAA-betyg)

  Endast aktiebolag kan nå AAA (Trippel-A). Bolaget ska dessutom omsätta mer än 2 miljoner, ha varit verksamt i minst 10 år och dessutom ha nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt.

  AA – God kreditvärdighet

  AA (Dubbel-A) är den högsta rating ett handels-, kommanditbolag och enskild firma kan få. För aktiebolag krävs en omsättning över 1 miljon och nyckeltal som ligger över branschens genomsnitt.

  A – Kreditvärdig

  För att uppnå A (Enkel-A) krävs nyckeltal som ligger på eller nära branschens genomsnitt.

  AN – Nystartat bolag

  Ges ut till nystartade företag där ingen negativ information finns.

  B – Kredit mot säkerhet

  Ges ut till företag med nyckeltal som ligger under branschens genomsnitt och till företag där negativ information finns.

  C - Kredit avrådes

  Ges till företag som har stora betalningsproblem, förbrukat aktiekapital, konkursengagemang samt till företag med nyckeltal som långt understiger branschgenomsnittet. Företag som har allvarliga revisorsanmärkningar får också rating C.

  (-) – Ej fastställd rating

  Rating fastställs inte på företag där viktig information saknas, är inaktuell eller på företag som inte är aktiva.

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält