Hur ofta bör stammarna spolas i en fastighet?

Svar: Stamspolning är något som skall utföras i förebyggande syfte. Stamspolning bör göras var 3-5:e år för att vara säker på att alla stammar, rör och avlopp hålls fria från stopp och beläggningar.

Igenfyllda rör kan leda till stamstopp med risk för översvämning och fuktskador. Skador som uppstår på grund av igensatta ledningar är både obehagligt och kostsamt. Var speciellt varsam när vatten börjar "komma tillbaka" vid användning av avloppet, eftersom detta snabbt kan leda till fuktskador.

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält