Tider under reliningsarbetena

Frågor och svar

 • Hur lång tid tar det att genomföra relining/rörinfodring?

  Svar: Det är väldigt svårt att ge något generellt svar på denna fråga, eftersom det är många variabler som påverkar entreprenadtiden för relining/rörinfodring. T ex så påverkar antalet meter som skall relinas, diametern på rören, i vilket skick de nuvarande rören är i, vilken metod för reliningen som skall användas osv. 

  Man kan dock säga att det brukar gå snabbare att utföra relining/rörinfodring på rören, än att göra ett traditionellt eller prefabricerat stambyte där man bilar upp rören, byter dom och återställer. Man skall dock komma ihåg att i ett traditionellt eller prefabricerat stambyte, så renoverar man inte bara rören i fastigheten, utan ofta renoverar man badrummen från grunden, el- och ventilationssystem byts ut osv osv.

  Man måste samtidigt komma ihåg att relining/rörinfodring endast kan utföras på de utslitna rören i fastigheten. Om det är så att t ex tätskikten i badrummen eller eldragningarna är utslitna också, så finns det inget annat alternativ än att riva ut badrummen och då blir det billigare att byta rören samtidigt som man gör ett traditionellt eller prefabricerat stambyte där man bygger upp badrummen från grunden. Relining/rörinfodring skall därför ses som ett bra komplement till det traditionella eller prefabricerade stambytet, när det är svårt att komma åt att byta vissa rör.  

  För att räkna pris på relining, använd Reliningskalkylatorn. 

 • Hur lång tid tar det normalt för epoxyn att stelna när man relinar?

  Svar: Det beror bland annat på vad det är för temperatur i luften runt rören som relinas, vilken dimension det är på rören, vilken metod man använder för reliningen/rörinfodringen, om man tillför värme för att snabba på torkningen med mera.

  Det kan ta allt från 4 till 24 timmar för epoxyn att torka och de som utför reliningen/infodringen hos Titania gör vad de kan för att snabba på torkningsprocessen så mycket som möjligt, så att problemen till följd av avstängda rör för boende och lokalhyresgäster blir så få som möjligt. 

 • När väl min lägenhet är färdigrelinad, påverkas jag något mer av övriga reliningsarbeten som pågår i huset?

  Svar: Ja, det kan hända att Du påverkas av reliningsarbeten som pågår i resten av fastigheten, trots att Din lägenhet redan är färdigrelinad. Du kan påverkas t ex när vi måste stänga av vattnet i fastigheten när något rör skall relinas/infodras.

  Detta handlar oftast om kortare avstängningar som aviseras skriftligt i förväg i porten, för att minska olägenheterna i samband med dessa avstängningar för de boende.

 • Mellan vilka tider genomförs reliningen i min bostad?

  Svar: Vi vill gärna ha tillgång till Din bostad vardagar kl. 07.00-18.00 och lördagar kl. 09.00-16.00 under tiden som reliningsabetena/rörinfordringen pågår, om inte annat är överenskommet mellan beställaren och Titania. 

  Detta betyder dock inte att vi arbetar i Din bostad under alla dessa timmar varje dag. Som alla byggföretag lägger vi upp arbetena så att planeringen blir så effektiv som möjligt samtidigt som vi måste hålla oss inom våra ekonomiska ramar samt följa avtalet som tecknats med oss och beställaren avseende reliningen/rörinfodringen. 

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält