Behöver jag lämna ut nycklar till min lägenhet till jobbarna under tiden relingsarbeten pågår?

Svar: Vi behöver ha full tillgång till Din lägenhet under tiden som reliningen/rörinfodringen skall utföras. Vi behöver därför ha en komplett uppsättning nycklar, larmkoder, etc i samband med att arbetena i Din lägenhet påbörjas. 

Om relingen/rörinfodringen utförs samtidigt som Titania genomför ett traditionellt eller prefabricerat stambyte i fastigheten, så är dock en av de första åtgärderna vi vidtar när vi påbörjar stambytet, att vi byter ut låscylindrarna mot en s.k. byggcylinder i alla lägenhetsdörrar och övriga utrymmen i fastigheten. Byggcylindrarna sitter kvar under tiden som arbeten pågår i fastigheten. Den boende samt hantverkarna som skall utföra arbeten i lägenheten får en uppsättning nycklar var till lägenhetsdörren. I dessa fall, så behöver Du inte lämna ut några kopior på Dina nycklar till dörren. 

På detta sätt uppstår aldrig problem med glömda nycklar, låsta överlås etc, vilket i vanliga fall leder till anmälan om hinder från entreprenörens sida, vilket i sin tur innebär onödiga extrakostnader för Dig som boende samt beställaren av arbetena. 

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält