Säkerhet under reliningsarbetena

Frågor och svar

 • Hur vet jag att enskilda arbetare som befinner sig i huset tillhör Titania?

  Svar: Titanias anställda skall alltid bära våra vita eller svarta profilkläder som det står "Titania" på, både på fram- och baksida. Här finns bilder på hur Titanias kläder skall se ut.

  Förutom Titanias kläder skall alla som arbetar för Titania synligt bära ID06-namnbrickor där det framgår namn och vilket företag personen arbetar för. ID06 är en speciell namnbricka framtagen för byggbranschen i samarbete med byggbranschens arbetsgivare, fackförbund, Skatteverket med flera.

  Om Du blir osäker om personen verkligen arbetar på Titania, be att få se ID06-brickan alternativt kontakta platschefen eller arbetsledaren på projektet för att säkerställa om personen är behörig eller inte att befinna sig i fastigheten. 

 • Vad händer om någon av mina ägodelar försvinner från lägenheten under relingsarbetena?

  Svar: Under tiden vi har tillgång till lägenheten i samband med reliningsprojektet som pågår tillämpar vi säkerhetsrutiner för att tillse att inga obehöriga kommer in i lägenheten. Om vi på grund av oaktsamhet skulle ha missat att t ex låsa en dörr och det kan bevisas att saker som tillhör Dig som boende har försvunnit just på grund av just detta så ersätter vi Dig givetvis för detta

 • Vad händer om något i min lägenhet skadas under arbetena med relining?

  Svar: Om vi är orsaken till att något i Din lägenhet skadas under arbetena med reliningen/rörinfodringen, så ersätter vi Dig för detta.

  Innan vi påbörjar några arbeten i Din lägenhet så gör vi en fotodokumentation av hur lägenheten ser ut före arbetet påbörjas samt dokumenterar vilka skador som finns, för att kunna kontrollera när arbetet är avslutat, om några skador uppstått. 

 • Behöver jag lämna ut nycklar till min lägenhet till jobbarna under tiden relingsarbeten pågår?

  Svar: Vi behöver ha full tillgång till Din lägenhet under tiden som reliningen/rörinfodringen skall utföras. Vi behöver därför ha en komplett uppsättning nycklar, larmkoder, etc i samband med att arbetena i Din lägenhet påbörjas. 

  Om relingen/rörinfodringen utförs samtidigt som Titania genomför ett traditionellt eller prefabricerat stambyte i fastigheten, så är dock en av de första åtgärderna vi vidtar när vi påbörjar stambytet, att vi byter ut låscylindrarna mot en s.k. byggcylinder i alla lägenhetsdörrar och övriga utrymmen i fastigheten. Byggcylindrarna sitter kvar under tiden som arbeten pågår i fastigheten. Den boende samt hantverkarna som skall utföra arbeten i lägenheten får en uppsättning nycklar var till lägenhetsdörren. I dessa fall, så behöver Du inte lämna ut några kopior på Dina nycklar till dörren. 

  På detta sätt uppstår aldrig problem med glömda nycklar, låsta överlås etc, vilket i vanliga fall leder till anmälan om hinder från entreprenörens sida, vilket i sin tur innebär onödiga extrakostnader för Dig som boende samt beställaren av arbetena. 

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält