Kan reliningskillarna boka tid med mig när under dagen de utför arbeten hos mig?

Svar: Tyvärr är det inte möjligt att detaljplanera arbeten i enskilda lägenheter på detta sätt. För att arbetena med reliningen/rörinfordringen skall löpa smidigt och hålla uppsatta tidsplaner och följa avtalet som tecknats mellan Titania och beställaren, behöver Du som boende ge oss obegränsat tillträde till Din lägenhet, under tiden som arbetena med reliningen/rörinfodringen pågår i fastigheten. 

Du som boende måste förse Titania med en komplett uppsättning nycklar, larmkoder osv, innan arbetena påbörjas i Din lägenhet. På detta sätt uppstår aldrig problem med glömda nycklar, låsta överlås etc, vilket i vanliga fall leder till anmälan om hinder från entreprenörens sida, vilket i sin tur innebär onödiga extrakostnader för Dig som boende. 

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält