Hur många olika metoder finns det för relining/rörinfodring?

Svar: Det finns två metoder för relining/rörinfodring: strumpmetoden och lösplastmetoden, där varje metod innebär olika fördelar och nackdelar i olika situationer. I många fall är en kombination av de båda metoderna den bästa lösningen. 

Strumpmetoden 

Denna metod innebär att vi, med hjälp av tryckluft, för in en mjuk cylinderformad glasfiberstrumpa in i det befintliga röret. Den mjuka glasfiberstrumpan är indränkt i epoxy som när det härdar, bildar ett nytt rör inuti det gamla. Kemteknisk sett har man konstruerat ett nytt rör inuti det gamla med samma livslängd och hållfasthet som ett helt nytt plaströr. Även om man knackade sönder det gamla röret skulle det nya röret man just skapat stå för sig själv.

Lösplastmetoden

Metoden innebär att man sprutar eller målar på ett skikt av plast eller liknande material, på det befintliga rörets innervägg. Det finns olika typer av plastmaterial som används.

För mer information om de båda metoderna för relining/rörinfodring, se här. 

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält