Praktiska frågor om relining/rörinfodring

Frågor och svar

 • Hur många olika metoder finns det för relining/rörinfodring?

  Svar: Det finns två metoder för relining/rörinfodring: strumpmetoden och lösplastmetoden, där varje metod innebär olika fördelar och nackdelar i olika situationer. I många fall är en kombination av de båda metoderna den bästa lösningen. 

  Strumpmetoden 

  Denna metod innebär att vi, med hjälp av tryckluft, för in en mjuk cylinderformad glasfiberstrumpa in i det befintliga röret. Den mjuka glasfiberstrumpan är indränkt i epoxy som när det härdar, bildar ett nytt rör inuti det gamla. Kemteknisk sett har man konstruerat ett nytt rör inuti det gamla med samma livslängd och hållfasthet som ett helt nytt plaströr. Även om man knackade sönder det gamla röret skulle det nya röret man just skapat stå för sig själv.

  Lösplastmetoden

  Metoden innebär att man sprutar eller målar på ett skikt av plast eller liknande material, på det befintliga rörets innervägg. Det finns olika typer av plastmaterial som används.

  För mer information om de båda metoderna för relining/rörinfodring, se här. 

 • Kan man bo kvar i lägenheten under tiden som det relinas?

  Svar: Om man skall utföra relining/rörinfodring i lägenheterna, så kan man oftast bo kvar i lägenheten, med endast mindre besvär.

  Om reliningen/rörinfordringen sker i t ex källaren eller på vinden i fastigheten så påverkas man som boende normalt sett inte alls av reliningen/infodringen, förutom att vattnet kan komma att behöva stängas av under ett par timmar, vilket dock aviseras i förväg. 

  (Om det är så att rören skall relinas/infodras i lägenheten samt att badrummet skall göras om från grunden i ett traditionellt eller prefabricerat stambyte, så kommer detta leda till att man blir utan vatten, avlopp, dusch och toalett i badrummet. För att läsa mer om vad ett traditionellt och prefabricerat stambyte skulle innebära för Dig som boende, se rubriken Stambyte eller Badrumsrenoveringar.)

 • Dammar det mindre när man gör relining än ett stambyte?

  Svar: Ja, det dammar absolut mindre när man relinar än när man genomför ett traditionellt eller prefabricerat stambyte, vilket naturligtvis beror på att man inte bilar upp betongen runt rören för att byta dom när man relinar/infodrar. När man relinar så låter man befintliga rör ligga kvar och skapar ett nytt plaströr inuti dessa, vilket gör att de gamla rören får samma livslängd och funktion, som om man bytt ut dem mot helt nya rör. 

  Relining/rörinfodring är dock inte helt utan damm eller oväsen (till följd av rensningen av rören som görs före man kan relina), så man måste vara beredd på att även denna metod orsakar en del besvär och behov av städning, men på en betydligt lägre nivå än ett traditionellt stambyte.  

  Här finns mer information om relining. 

 • Låter det mycket när man gör relining?

  Svar: Själva reliningen/rörinfodringen låter inte speciellt mycket, det som låter i samband med reliningen/rörinfodringen är rensningen av rören, som krävs för att kunna spola rent och sedan relina rören. Om rören är hårt igensatta med avlagringar, så krävs det ibland att man skär bort avlagringarna med renskedjor eller speciella skärhuvuden, vilket kan låta en hel del. 

  Den kompressor som ser till att epoxystrumpan hålls uppblåst inuti röret unden tiden den torkar, låter också lite grann. Det är dock inget högt ljud, utan ett lågt surrande. 

 • Kommer mitt källar-/vindsförråd att påverkas av reliningen?

  Svar: Om vi måste få tillträde till Ditt källar-/vindsförråd i samband med reliningen/rörinfodringen, så kommer detta att aviseras i god tid innan, så att Du får möjlighet att tömma förrådet, innan arbetet  påbörjas där. 

 • Kan reliningskillarna boka tid med mig när under dagen de utför arbeten hos mig?

  Svar: Tyvärr är det inte möjligt att detaljplanera arbeten i enskilda lägenheter på detta sätt. För att arbetena med reliningen/rörinfordringen skall löpa smidigt och hålla uppsatta tidsplaner och följa avtalet som tecknats mellan Titania och beställaren, behöver Du som boende ge oss obegränsat tillträde till Din lägenhet, under tiden som arbetena med reliningen/rörinfodringen pågår i fastigheten. 

  Du som boende måste förse Titania med en komplett uppsättning nycklar, larmkoder osv, innan arbetena påbörjas i Din lägenhet. På detta sätt uppstår aldrig problem med glömda nycklar, låsta överlås etc, vilket i vanliga fall leder till anmälan om hinder från entreprenörens sida, vilket i sin tur innebär onödiga extrakostnader för Dig som boende. 

 • Vem skall vi boende vända oss till med praktiska frågor om reliningen?

  Svar: Kontakta alltid platschefen i frågor som rör det praktiska kring reliningen/rörinfodringen. 

  För kontaktuppgifter till platscheferna på Titania, maila info@titania.se 

 • Hur kan jag skydda mina saker från damm och skador under reliningsprojektet?

  Svar: I de områden vi rör oss i lägenheten under arbetena med reliningen/rörinfodringen, så lägger vi ut stötdämpande och vattentät skyddspapp så att golven skyddas mot skador. Vi skyddar även väggarna inom dessa områden med täckplast och vidtar övriga nödvändiga åtgärder utifrån den specifika situationen.

  Vi är så försiktiga som det går med Dina saker under arbetena i Din lägenhet, men för att underlätta för oss att komma in och ut ur lägenheten med material och maskiner, så behöver Du flytta undan ömtåliga saker som finns i vår framkomlighetsväg och ställa dem i någon del av lägenheten som inte kommer beröras av reliningen/rörinfodringen. Se till att flytta sakerna, i god tid före det att arbetena skall påbörjas i just Din lägenhet. 

  Om Du som boende vill vara extra försiktig, så kan Du täcka över Dina saker med t ex skyddsplast. 

 • Kan jag ha mina husdjur i lägenheten under tiden som det relinas?

  Svar: Dina husdjur får absolut befinna sig i lägenheten under tiden som vi relinar/infodrar rören i Din lägenhet, men Du måste tänka på att det är Ditt ansvar att skydda både hantverkarna som utför arbeten i lägenheten och Dina husdjur från skador eller olyckor, om husdjuren finns i lägenheten när arbeten utförs där. Detta kan Du göra genom att sätta upp en dörr eller motsvarande mot området där arbeten pågår så att husdjuren inte riskerar att skada sig på maskiner eller annat.

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält