Vem vänder jag mig till om jag har synpunkter på utförandet av reliningen?

Svar: På de reliningssprojekt som vi utför, rekommenderar vi alltid beställaren, det vill säga styrelsen i bostadsrättsföreningen eller fastighetsbolaget, att ta in en oberoende auktoriserad besiktningsman, för att i slutet av projektet genomföra en besiktning av utfört arbete. På detta sätt får fastighetsägaren ett kvitto från en utomstående och branschkunnig part, på att arbetena med reliningen/rörinfodringen är korrekt utförda.

Om Du har synpunkter på utförda reliningsarbeten, så är det lämpligt att ta upp dessa med besiktningsmannen när arbetena besiktas. 

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält