Kvalitetssäkring relining/rörinfodring

Frågor och svar

 • Görs någon besiktning efter slutförda reliningsarbeten?

  Svar: Vi rekommenderar alltid att våra kunder och beställare tar in en oberoende besiktningsman som gör en inspektion/besiktning av de utförda arbetena, efter att respektive etapp av relingen/rörinfodringen eller efter att hela relingsprojektet är avslutat. Detta är en säkerhet både för beställaren och för oss som entreprenör, att utförda arbeten är godkända.

  Här finns mer information om besiktning. (Texten är skriven för stambyten, men gäller även för relining/rörinfodring)

 • Hur vet vi att reliningsarbetena som Titania gör utförs korrekt?

  Svar: Du som beställer arbeten av oss på Titania skall alltid kunna känna Dig trygg med att Du får ett slutresultat med funktionella och korrekt utförda arbeten i hållbara kvalitetsprodukter, när arbetena med reliningen/rörinfodringen är slutförda.

  Alla projekt och arbeten vi genomför, utförs av hantverkare med yrkesstolthet som vill att det som de skapar skall hålla i många år framöver. Utöver kompetenta och motiverade medarbetare, har vi ett internt kontrollsystem för att upptäcka eventuella misstag och rätta till dessa i tid, allt för att undvika problem och förseningar för Dig som beställare av reliningsarbeten från Titania.

  Titania är dessutom certifierat enligt den internationella standarden ISO9001 för kvalitetssystem. Detta innebär att vi har ett system där vi gör regelbundna besiktningar av kvalitetskritiska moment under hela produktionstiden. Vårt ISO system utvärderas varje år av en oberoende besiktningsman, vilket gör att kvaliteten alltid hålls på högsta nivå. 

  Samtliga dessa kontroller tillsammans gör att vi generellt har lägre antal besiktningsanmärkningar än andra företag i branschen, vilket gynnar Dig som beställare och de boende i fastigheten under många år framöver.

 • Hur lång är garantitiden på de arbeten som Titania utför?

  Svar: Garantitiden på Titanias utförda arbeten är 5 år generellt, men vi har en specialgaranti på 10 år för tätskikten i badrum.

  (Garantitiden på större projekt, där beställaren inte är en privatperson beror dock, av vilka villkor som skrivits in i det underlag som vi gett offert på. Enligt det standardavtal för totalentreprenader som fanns före 2006 (ABT94) gällde en garantitid på 2 år. Enligt det avtal som kom 2006 (ABT06) gäller 5 års garantitid.)

 • Vad händer om Titania inte blir klara med relingen/rörinfodringen i tid?

  Svar: I det avtal som Titania tecknar med fastighetsägaren och tillika beställaren av reliningen/rörinfodringen, det vill säga styrelsen i bostadsrättsföreningen eller fastighetsbolaget, så ingår bestämmelser om vad som händer vid eventuella förseningar gentemot den för projektetet överenskomna tidsplanen.

  Avtalen kan se lite olika ut, men generellt skyddas beställaren mot förseningar genom att vi som entreprenör får betala böter eller vite om vi inte skulle bli klara i tid med relingsarbetena. Givetvis är det alltid vår målsättning och önskan att bli klara i tid och helst ännu tidigare, det tjänar alla på, både boende, beställare och vi som entreprenör.

  Enda gången som förseningsböter inte är aktuella är om vi som entreprenör blivit hindrade i arbetet av orsaker som inte beror på oss eller om beställaren har gjort mycket stora extrabeställningar, vilket gjort att tidsplanen förskjutits.

 • Vem vänder jag mig till om jag har synpunkter på utförandet av reliningen?

  Svar: På de reliningssprojekt som vi utför, rekommenderar vi alltid beställaren, det vill säga styrelsen i bostadsrättsföreningen eller fastighetsbolaget, att ta in en oberoende auktoriserad besiktningsman, för att i slutet av projektet genomföra en besiktning av utfört arbete. På detta sätt får fastighetsägaren ett kvitto från en utomstående och branschkunnig part, på att arbetena med reliningen/rörinfodringen är korrekt utförda.

  Om Du har synpunkter på utförda reliningsarbeten, så är det lämpligt att ta upp dessa med besiktningsmannen när arbetena besiktas. 

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält