När betalar man kontraktssumman för reliningsarbetena?

Svar: En prestationsbaserad betalningsplan läggs upp för projektet utifrån en med kunden överenskommen tidsplan för arbetet. I betalningsplanen görs betalning för varje del av utförd relining/rörinfodring  först efter det att denna del är färdigställd av entreprenören.

På detta sätt kan Du som beställaren känna Dig trygg med att aldrig ligga ute med mer pengar än värdet på det som redan är utfört av entreprenören. På detta sätt undviker man som beställare att betala för något, som man inte vet blir utfört, om entreprenören t ex skulle gå i konkurs eller få problem på andra sätt. 

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält