När kan och bör man använda reliningmetoden istället för att stambyta?

Svar: Relining eller rörinfodring är en metod för att renovera befintliga rör från insidan, genom att belägga dom med en plast, som stelnar och bildar ett nytt rör inuti det gamla. I projekt där det bara är just rören som behöver åtgärdas kan relining vara ett mycket bra alternativ till ett traditionellt eller prefabricerat stambyte.

I de flesta fall behöver dock även t ex elsystem och tätskikten i badrummen åtgärdas och eftersom man då ändå måste riva ut badrummen så är det bättre att byta rören genom ett traditionellt eller prebricerat stambyte.

För att räkna pris på relining, använd Reliningskalkylatorn.

För att räkna pris på stambyte, använd Stambyteskalkylatorn. 

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält