Använder Titania utländsk arbetskraft för att de är billigare?

Svar: Nej, det viktiga för oss är hantverksskickligheten hos våra medarbetare. Vi anlitar enbart proffessionella yrkesmän och våra anställda har löner i enlighet med de svenska kollektivavtal som Titania tecknat och våra anställda omfattas av samtliga förmåner, regler och lagar på den svenska arbetsmarknaden. För att se vilka kollektivavtal Titania har, se "Dokumentation, intyg & auktorisationer" 

Våra anställda får gå samma kurser och utbildningar för att bli certifierade för att arbeta i Sverige, precis som svenska hantverkare måste göra. 

Vi arbetar aktivt för att våra anställda skall trivas hos oss och att de skall arbeta hos oss under lång tid framöver, det tjänar alla på.

För att bidra till att komma tillrätta med den rådande personalbristen inom byggbranschen, så har Titania startat ett program där studenter på tekniska utbildningar får möjlighet att arbeta extra, praktisera, skriva examensarbeten osv på Titania. På detta sätt hoppas vi öka intresset bland svenska studenter att utbilda sig och arbeta inom byggbranschen, för att råda bot på den brist på personal som råder idag och som kommer öka kommande år. Här kan Du läsa mer om "Titanias program för studenter på tekniska högskolor"  

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält