Vilka fördelar finns det med att sälja vår råvind och samtidigt utföra stambyte i fastigheten?

Svar: Det finns flera fördelar för föreningen eller fastighetsägaren med att låta Titania köpa fastighetens outnyttjade ytor eller råvind och samtidigt genomföra ett stambyte eller ett större renoveringsprojekt i fastigheten.

Några av fördelar är följande: 

  1. Fastighetsägaren kan finansiera stambytet och andra upprustningsåtgärder genom försäljningen av råvinden eller lokalytorna.
  2. Om det är en bostadsrättsförening, så finns möjligheter att gå från oäkta till äkta förening med de skattefördelar och andra fördelar detta medför.
  3. Genom att utföra stambytet eller renoveringarna och ombyggnationen av råvinden samtidigt, kan man undvika stök i huset under längre tid. 
  4. Få in hiss i fastigheten, om det saknas sedan tidigare, eftersom det måste finnas hiss upp till vindslägenheterna.
  5. Vindsombyggnaden eller lokalombyggnaden blir smärtfri eftersom alla schakt är blottade, i samband med stambytet / renoveringarna i fastigheten.

Har Du ett objekt som Du tror skulle vara intressant för Titania att förvärva? Skicka ett mejl till info@titania.se så tillser vi att mejlet når rätt person hos oss. Bifoga en så noggrann beskrivning som möjligt av marken/ ytorna / fastigheten Ni vill sälja, vilka förutsättningar som gäller samt Era kontaktuppgifter, så kontaktas Ni så fort som möjligt av ansvarig person på Titania.  

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält