Varför skall jag som fastighetsägare sälja outnyttjade ytor till Titania?

Svar: Som fastighetsägare finns det ibland outnyttjade eller dåligt utnyttjade ytor i fastigheten som kan vara värda mycket pengar, om de hanteras på rätt sätt. Framförallt har fastighetsägare i Stockholms innerstad möjligheter att sälja råvindar och t ex f.d. lokalytor för ombyggnation till bostäder.

För Titania intressanta fastigheter kan innehålla både hyreslägenheter och kommersiella lokaler. Vi är intresserade av objekt inom Storstockholmsområdet, både innerstads- och förortsfastigheter och inleder gärna en diskussion om förutsättningarna för en sådan affär med Dig som fastighetsägare eller mäklare.

Med Titania som köpare av Dina ytor får Du ett problemfritt förhållande med en seriös entreprenör som utvecklar ytorna i Din fastighet på bästa sätt. Kom ihåg att renoveringarna sker på husets gemensamma installationssytem för el, VVS osv och att hela huset omfattas av fastighetsägarens åtagande, det är därför viktigt att ha en seriös och kunnig entreprenör som utför ombyggnationerna och renoveringarna. Med Titania får Du en seriös part med solida finanser, som även kan klara en situation där marknaden går åt fel håll under byggtiden.

Har Du ett objekt som Du tror skulle vara intressant för Titania att förvärva? Skicka ett mejl till info@titania.se så tillser vi att mejlet når rätt person hos oss. Bifoga en så noggrann beskrivning som möjligt av marken/ ytorna / fastigheten Ni vill sälja, vilka förutsättningar som gäller samt Era kontaktuppgifter, så kontaktas Ni så fort som möjligt av ansvarig person på Titania.  

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält