Vilka typer av fastigheter är Titania intresserat av att köpa?

Svar: Precis som med övriga delar av vår verksamhet, ligger vårt fokus när det gäller de egna fastigheterna, i ett långsiktigt ägande och förvaltande, med hög kvalitet för våra boende och lokalhyresgäster samt utveckling av fastigheten, utifrån den specifika fastighetens behov och förutsättningar.

Titania har för avsikt att fortsätta att expandera inom denna del av vår verksamhet genom köp av fler lämpliga fastigheter i Stockholms län. Med tanke på vårt erfarenhet och kunskap inom renoveringar och ombyggnationer i egen regi, är vi främst intresserade av att förvärva fastigheter med stora renoveringsbehov. 

Om Ni äger en fastighet som Ni önskar sälja, vänligen maila Titania på info@titania.se så kommer en ansvarig person på Titania att kontakta Er för en fortsatt diskussion.

I mailet till Titania om den aktuella fastigheten, beskriv så detaljerat som möjligt för Ert affärsförslag, bifoga så mycket fakta, bilder och uppgifter om fastigheten som möjligt samt övrig relevant information om vilka förutsättningar som råder för affären. På detta sätt kan Titanias representant snabbt sätta sig in i just Er situation och kontakta Er så fort som möjligt för en vidare diskussion.

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält