Vad innebär Energideklaration av en byggnad?

Svar: Att göra en energideklaration innebär att man dokumenterar hur mycket energi en fastighet förbrukar för att därmed få ett bra beslutsunderlag för vilka energibesparingsåtgärder som skall genomföras. Om energiförbrukningen minskar, så sänks samtidigt fastighetens driftskostnader samtidigt som de miljöfarliga växthusgaserna minskar i samband med energiproduktionen. 

Enligt gällande regler som funnits sedan 1 januari 2009 så måste alla småhus och övriga byggnader som säljs ha en giltig energideklaration. 

På Boverkets hemsida kan Du läsa mer om energideklarationer och vilka regler som gäller för detta. Där kan man också söka efter energiexperter. 

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält