Vad kan jag som kund göra för att undvika missförstånd före, under och efter badrumsrenoveringen?

Svar: Det finns några saker som Du som kund kan göra för att underlätta kommunikationen med oss som entreprenör och därmed undvika missförstånd i samband med att vi renoverar Ditt badrum: 

- Läs igenom det informationsmaterial som Du får med den skriftliga offerten, som besvarar många av de frågor Du kan ha inför badrumsrenoveringen:"Information till Dig som planerar att köpa renoveringsstjänster av Titania".

- Läs även igenom offerten avseende badrumsrenoveringen och kontrollera så att den är korrekt och att allt är med, som Du diskuterat och kommit överens med Din kontaktperson på Titania om. Om något saknas, ta kontakt med kontaktpersonen och be om en ny, komplett offert. 

- Om det är någonting Du är osäker på eller inte förstår i offerten eller i informationsmaterialet, fråga Din kontaktperson vad som gäller, innan vi börjar renovera Ditt badrum.

- Om Du vill göra extrabeställningar utöver avtalet under arbetets gång, kontakta Din kontaktperson på Titania, för att få prisuppgift samt övriga information. 

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält